<.......... Minulla on riittävästi rohkeutta katsoakseni tosiasioita silmiin. - A. Kulovesi - ..........>

"Vapaus on aina yksipuolista ja säännöt määrää aina vahvempi osapuoli" - Antti Heikkilä -

Sairaudet täytyisi nähdä indikaattoreina - jo lainkin mukaan - eikä ihmisten tarvitsekaan kestää kaikkea elimistölle vierasta ainetta. Tässä muutama ote Jukka Marniemen tekstistä kirjasta "ympäristölääketieteen perusteet" v.1984:

  • "...Aluksi myrkkyinä pidettiin vain aineita, jotka aiheuttavat akuutin (äkillisen) myrkytystilan, joka johtaa kuolemaan tai akuuttiin tautiin. Nykyisen käsityksen mukaan myrkkyjä ovat myös kroonisen (jatkuvan) altistuksen jälkeen sairauden aiheuttavat aineet...."
  • "Myrkyllisyyttä kuvataan usein LD-50-termillä (lethal dose). Se on ainemäärä, joka yhtenä annoksena tappaa yhdessä viikossa 50% koe-eläimistä. LD-50-arvo antaa erään kuvan aineen suhteellisesta myrkyllisyydestä. On kuitenkin syytä muistaa, että tämä koe-eläimillä määritetty arvo ei anna hyvää kuvaa kroonisen altistuksen aiheuttamasta myrkkyvaikutuksesta ihmisen elimistössä...
  • ...Määräykset aineiden suurimmista sallituista pitoisuuksista vaihtelevat maittain suuresti. WHO on antanut suosituksia aineiden enimmäispitoisuuksista. Näitä suosituksia noudatetaan kuitenkin valitettavan harvassa maassa. Yleistä on, että turvallisuusrajana pidetään yhtä prosenttia LD-50-arvosta...
  • ...Myrkky voidaan määritellä aineeksi, joka jo hyvin pieninä annoksina voi häiritä tärkeitä elintoimintoja tai vaurioittaa elimistöä.
  • Myrkky on kuitenkin suhteellinen käsite. On vaikea vetää tarkkaa rajaa myrkyllisen ja myrkyttömän aineen välillä. Ihminen sietää eri aineita eri suuren määrän. Haittavaikutuksia ilmenee, kun siedettävä annos ylitetään (esimerkiksi lääkkeet)."

 

Lääkkeiden yhteisvaikutus on asia,  jota ei tunneta kunnolla. Maksalle ja munuaisille ne ovat joka tapauksessa rasitteeksi. Jos satut syömään e-pillereitä, niistä useat aiheuttavat masennusta. Ruokavaliolla voit vaikuttaa nopeiten ja helpoiten olotilaan. Lääkkeet ym. kemikaalit esimerkiksi ruoan seassa vaikuttavat  suoraan elimistöön, mutta mikä on niiden (lääkkeiden + ruoassa olevien lisäaineiden + torjunta-aineiden jäämien + muiden vieraiden aineiden jäämien) yhteisvaikutus ihmiseen.

 

Arominvahventeiden kohdalla on loogista, että ne vahvistavat myös muiden aineiden vaikutuksia - vai miten se olisi estetty, kun kaikki suolistossa menee kuitenkin sekaisin?

 

"On todettu, että annettaessa potilaalle yhtä aikaa kahta lääkettä, toinen lisää toisen muokkautumisnopeutta, jolloin annosta on lisättävä,  jotta haluttu vaikutus saataisiin aikaan. Vieras aine pystyy lisäämään itsekin omaa aineenvaihduntaansa. Eräiden lintujen uhanalaisuuden selitys voi olla kemiallisessa stressissä. Monet myrkyt kerääntyvät ravintoketjua myöten petolintuihin. Myrkkyjen muokkauksen kiihtyessä näiden eläinten maksassa vilkastuu myös monien hormonien, varsinkin steroidien hajoaminen. Hormonipitoisuuksien pieneneminen aiheuttaa munan kuoren haurastumisen, koska kalsiumin pitoisuus kuoressa on D-vitamiinin säätelemä."

 

Marniemen tekstejä lisää, opettele ainakin nämä perusasiat ensin.

Seuraa uutisia - ainakin viranomaiset olettavat meidän lukevan tuoteselosteita ja tietävän esim uuselintarvikkeista ilmoittavat merkinnät jne. Tiesithän, että juuri ne voivat sisältää muuntogeenisiä aineksia? Eviran uutiset eivät ole aina ajan tsalaa... tulet huomaamaan. Valituksiin ei reagoida mitenkään - olen ihan itse huomannut, enkä varmaankaan ole ainoa... - ja uutisointi vain harvoin ylittää uutiskynnykset muualla.

Ennen kuin sovit lääkärin kanssa jostakin lääkityksestä (omin päin ei tietenkään mitään pidä ottaa, jos haluaa lääkärin vastaavan toimenpiteistään. Eri asia onkin, millä sen todistat, että et ole itse lääkinnyt itseäsi millään...) Muista ainakin tämä:

"Munuaisiin kohdistuvia tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksia ovat akuutti interstitielli nefriitti, krooninen analgeettinefropatia, nesteretentio ja verenpaineen nousu. Tässä käsitellään vain hemodynaamisesti välittyvää akuuttia munuaisten vajaatoimintaa. Normaalioloissa tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haitat munuaisille ovat epätodennäköisiä. Tilanne muuttuu, jos munuaisten perfuusiopaineen ylläpito on riippuvainen vasodilatoivien prostaglandiinien vaikutuksesta. Tällainen tilanne on kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa sekä terveissä munuaisissa nestehukkatilanteessa tai verenpaineen laskiessa. Tämän kompensaatiomekanismin häiritseminen prostaglandiinisynteesiä estävällä tulehduskipulääkityksellä voi aiheuttaa jopa iskeemisen tubulusnekroosin." - TABU- lehdet on siis luettava ja lääkelaitoksen (fimea) uutiset myös!

"Vaurio havaitaan yleensä seerumin kreatiniinipitoisuuden kasvusta. Vauriolle altistavat muut nefrotoksiset lääkkeet, kuten NSAID-lääkkeet, röntgenvarjoaineet, siklosporiini ja lisäksi pienentynyt munuaisten verenkierto hypovolemiassa, septisessä sokissa ja turvotuksiin johtaneissa tilanteissa." - tubulusnekroosista, mutta mikä on nekroosi?-

Järkyttävää, että 3 lääkäriä väitti minulle kun crp oli yllättäen 159 - olin syönyt vain tavallista kaalta ja siitä sain myrkytysoireet, mutta niin vain alettiin etsiä jotain divertikkelitautia!

 

Suhtaudu kaikkiin mainoksiin varauksella tai älä katso niitä ollenkaan. Lue asioita muualta, sillä:

"...Because it can induce acute inflammation, carrageenan has been widely used in experimental models of inflammation to assess activity of anti-inflammatory drugs and to study mediators of inflammation...

...The potential role of carrageenan in the development of gastrointestinal malignancy and inflammatory bowel disease requires careful reconsideration of the advisability of its continued use as a food additive."

 

Ympäristölääketiedettä ei opeteta kouluissa kaikille. Tuskin opettajatkaan ovat kaikki kiinnostuneita siitä. Usein moni oppi ei mene perille, ennen kuin joutuu opettelemaan asiat käytännössä, jopa "omissa nahkoissaan".

 

Luin aikoinaan asioita netistä "Toksisista tekijöistä ja aivoista" -kirjoittajina Jouko Tuomisto ja Kai Savolainen. Onko suolistosairaille määrätyissä tulehduskipulääkkeissä asetyylisalisyylihappoa? Se lisää verenvuotoriskiä, jos sitä syö yhdessä  antikoagulanttien (hyytymistä estävien) aineiden kanssa.

"erikoislääkäri Ulla Turunen HUSista varoittaa, että kipulääkkeet sekä kortisoni oireenmukaisina lääkkeinä lisäävät komplikaatioriskiä peittämällä oireita. ..Kortisonien pitkäaikaiskäyttöä on jo kauan pyritty vähentämään eikä niillä ole todettu minkäänlaista estovaikutusta Crohnin taudissa." - Mediuutisista

 

Arvaanko pieleen: niiden lääkkeiden ominaisuuksista, jotka asiakkaalle korvataan 75%:sesti, ei paljon välitetä, kun ei itse joudu maksamaan koko hintaa? Olisiko tilanne toinen, jos joutuisi maksamaan? Lääketehdashan saa summansa joka tapauksessa, sekä apteekki. Tiesitkö, että amerikkaan on joudutta rahtaamaan mehiläiskuningattaria jo vuosia siksi, että sieltä kuolee pölyttäjät, joita on perinteisesti käytetty viljelyksillä varmistamassa satoa, en minäkään olisi tiennyt enkä uskonut, mutta telkkarista tuli sellainen dokumenttiohjelma, mistä kuulin..

 

"...Herkät yksilöt saavat usein oireita jo selvästi pienemmilläkin annoksilla kuin mitä on hyväksytty päivittäiseksi saantimääräksi. Altistustutkimuksissa olisi tärkeää, että koehenkilöt olisivat ennen tutkimusta lisäaineettomalla ravinnolla, jotta pystyttäisiin  luotettavasti selvittämään lisäaineiden vaikutus. Koska osassa tutkimuksia näin ei ole menetelty, on tutkimustulosten arviointi ongelmallista". - Kirjasta Ravintomme lisäaineet -

 

Sivu on osa suurempaa kokonaisuutta

sivun alkuun