Mehiläiset viestivät tanssimalla

Mehiläishoidosta enemmänkin  animaation tekijän sivuilta...

(taustalle soimaan Beverly Cravenin sävelmä "Promise me"- HUNAJAA?)

Mehiläistenhoito on tarkkaa puuhaa: pesälle pitäisi päästä päivällä, kun suurin osa väestä on lennolla. Talvella niitä ei sitten saa hairitä millään tavalla. Pakkastalvi ei armahda ketään. Ehkä lemmikkieni pesästä loppui lämpö, emo kuoli tai muurahaiset söivät hunajat... Sitä on vaikea tietää jälkeenpäin, mutta sen talven pakkanen oli harvinaisen ankara ja yksinkertaisesti sattui väärään aikaan - juuri, kun minäkin olisin jotain osannut - ja oppinutkin...

Mehiläisyhdyskunnassa ihmeellisesti toimivaa yhteistyötä voi pitää yhteiskuntaoppinaparhaimmillaan ja minua se kiinnostaa vieläkin. Toivon, että joku laittaisi nettikameran omalle mehiläispesälleen, saisimme sitten muutkin seurata pesän yhteiselämää kotikoneelta ja ihmetellä mehiläisten omaa ikivanhaa merkkikieltä

Otteita mehiläishoitajan käsikirjasta (Seppo Korpela):

(odotellessani suoraa linkkiä heidän sivulleen, lainaan teksiä kirjasta) 

Karl von Frisch sai Nobelin jaetun palkinnon tutkimustyöstään mehiläisten tanssikielen parissa1973.

Mehiläiset käyttävät eri tyyppisiä tansseja sekä medestäettä siitepölystä ilmoittamiseen.Tanssin tyyppi määräytyy ravintolähteen etäisyyden perusteella.

Pyörötanssia ( so. ympyrä yhteen suuntaan ja käännös, ympyrä ja käännös...) suorittava mehiläinen juoksee lyhin, nopein askelin pieniläpimittaisia ympyröitä usein suuntaa vaihtaen. Tanssi kestää muutamasta sekunnista jopa minuuttiin, minkä jälkeen mehiläinen voi tanssia toisessa paikassa "kakkua" l. mehiläiskennostoa.

Tanssivan mehiläisen ympärillä olevat mehiläiset seuraavat tanssia tuntosarvet ojennettuina kohti tanssijaa. Pyörötanssilla voidaan ilmoittaa ravintolähde, joka on alle 100m:n päässä  pesän ympäristöstä. Paikan suuntaa sillä ei ilmoiteta.

Jos ravintolähde on yli 100m:n päässä, mehiläinen suorittaa pyristystanssin.Se juoksee ensin puoliympyrän, kääntyy kohti lähtöpaikkaansa, ja palaa sinne suoraan takaruumistaan voimakkaasti sivusuunnassa pyristellen. Tämän jälkeen se juoksee puoliympyrän päinvastaiselle puolelle, kuin alussa ja toistaa pyristysjuoksun.

Täydelliseen tanssikuvioon kuuluu siis kaksi pyristysjuoksua.

Etäisyyden ravintolähteelle kasvaessa tanssin tempo hidastuu. (n.10 pyristysjuoksua 15 sekunnissa tarkoittaa, että ravinto on n.100m:n päässä. 2 pyristysjuoksua 15sekunnissa merkitsee ruokapaikan olevan 5000 m:n päässäpesältä. Arvoitus (v.1979!)on, kuinka tanssia seuraava mehiläinen saa tiedon ravintolähteen etäisyydestä. On mahdollista, että etäisyystieto välitettäisiin äänen välityksellä.

Tanssiva mehiläinen tuottaa pyristysjuoksun aikana n.250 Hz:n ääniä. Ääni koostuu sarjasta ääni-impulsseja, joiden lukumäärä pyristysjuoksua kohti riippuu ravintolähteen etäisyydestä. Etäisyystiedotus voi tapahtua myös sähkökentän välityksellä, jolloin tanssia seuraavat mehiläiset saisivat tiedon etäisyydestä sähkövärähtelyn taajuuden perusteella.

Pyristystanssi ilmoittaa myös ravintolähteen suunnan siten, että pyristysjuoksunsuunta on painovoiman suuntaan sama, kuin ravintolähteen suunta aurinkoon nähden vaakasuorassa tasossa. Jos ravintolähde sijaitsee auringon suunnassa, juoksunsuuntaon kakulla alhaalta ylös. Jos taas ravintolähde ja aurinko ovat pesän  vastakkaisillapuolilla suorassa linjassa, juoksu suuntautuu alaspain. Muilla suunnilla olevat ravintolähteetilmoitetaan suorittamalla juoksu samassa kulmassa joko oikealle taivasemmalle pystysuorasta suunnasta kuin ravintolähde sijaitsee auringon suunnastapesästä katsottuna.

Mehiläiset löytävät tanssilla ilmoitetun ravintolähteen melko tarkasti. Suuntavirheetovat alle 15' ja etäisyysvirhe n.150m. Pienet epätarkkuudet ovatkin tarkoituksenmukaisia -  vähäisiä ravintolähteitä mehiläinen ei edes ilmoita.

Tiedotustanssista ilmenee myös aika, jolloin ruokaa on saatavilla. Mehiläiset muistavat tämän ajan ja vierailevat kullakin kasvilajilla vain aikoina, jolloin ne erittävät mettä (se aika vaihtelee eri kasveilla ilman lämpötilojen mukaan, mesi ei "irtoa" kaikilla samoissa lämpötiloissa)

Juuri tanssien seuraamisen aloittaneet kenttämehiläiset eivät lennä ensimmäisenseuraamansa tanssin ilmoittamaan paikkaan, vaan ne saattavat seurata tansseja tuntejaennen kentälle lähtöä. Näin niillä on mahdollisuus valita paras ravintolähde, koska tätä tarkoittavia tansseja on eniten.

Tiedotustanssi ei muutu jyrkästi pyörötanssista pyristystanssiksi, vaan muutos tapahtuuasteittain ns. sirppitanssin kautta. Eri mehiläisroduilla on pieniä vaihteluita etäisyydenilmoittamisessa, mutta periaate on yleensa sama.

Mehiläiset saavat tiedon kukan tuoksusta tanssivan mehiläisen karvoituksesta, johon sitä on keruuretkellä tarttunut. Lisäksi ne saavat tietoa ravintokasvista meden tuoksustaja mausta. Mitä runsaampi ja sokeripitoisempi mesilähde on, sitä enemmän mehiläinen tanssii. Täten kasvustolla vierailevien mehiläisten määrä pysyy suhteessa saatavissa olevan ravinnon määrään. Vastaavasti myös ravintolähteen etäisyys vaikuttaa tanssin suorittamiseen: mitä kauempana ravintolähde on, sitä vähemmän mehiläiset tanssivat. Täten siis lähellä sijaitsevat ravintolähteet tulevat ensin käytettyä hyväksi. (Mikä systeemi- ja kaikki vaiston varaisesti!)

Warnken mukaan mehiläisten sähköisellä latautumistilalla on merkitystä tiedotustoiminnassa. Täten esim. mehiläisen tuulettaessa (pesää täytyy tuuletella tarpeen mukaan...) tai suorittaessa tiedotustanssia sen ympäristöön muodostuisi vaihtosähkökenttä. Lindauerin mukaan mehiläiset voivat havaita myös maapallon magneettikentän suunnan. Kun parven annettiin rakentaa vapaasti (hoitomehiläispesän kennostot ovat tasaisia kakkulevyjä, jotka ihminen pohjustaa valmiiksi suorakaiteen muotoisilla kehillä, joissa on ihmisen tekemä valmis mehiläisvahapohja...) ilman kehiä, kakkujen suunta oli sama kuin emäpesillä. Jos magneettikenttää keinotekoisesti muutettiin, myös kakkujen rakennussuunta muuttui. Sähkökenttien vaikutusta mehiläisiin on tutkittu ja vanhastaan on oletettu, että mehiläiset pystyvät aistimaan eräitä sähköisiä ilmiöitä. Yleisesti on havaittu, että mehiläiset ärsyyntyvät ukonilman edellä. Ilmassa olevat sähkövaraukset ja ilmansuhteellinen kosteusmuuttavat lentävän mehiläisen varausta.

Ukkosen lähestyessä lentävä mehiläinen menettää varauksensa ilmassa olevien ionien vaikutuksesta ja maassa oleva mehiläinen taas kosteasta ilmasta iholle tiivistyvän johtavan kalvon vuoksi, joka purkaa varauksen. Samoin koko mehiläiskunnan varaustila muuttuu. Ei kuitenkaan tiedetä tarkasti, miksi nämämuutoksetvaikuttavat mehiläisten käyttäytymiseen.

   Haluatko vaihtaa taustamusiikin?

Mehiläishoidon lainalaisuuksia:

(alkuperäinen teksti American Bee Journalista ..Mr. Murphyn mukaan 9/1979  George E. Zinsmeister) 

1. Mehiläiset ovat nokkelampia mehiläishoidossa, kuin mehiläishoitajat.

2. Mehiläishoidon suurin kummallisuus on, että niitä hoidetaan.

3. Mehiläisyhdyskunta tekee parhaaksi katsomallaan tavalla, vaikka sitä valvottaisiin kuinka tarkasti tahansa.

4. Mehiläishoidosta saatava ilo on sellaisten keskuudessa suurimmillaan, jotka odottavat siltä vähiten.

Mehiläisyhdyskunnan hoitoon liittyvistä peruslaeista mainittakoon muun muassa

1. "Käsittely" mehiläishoidossa tarkoittaa sitä, että mehiläiset hoitavat itseään niin, että selviytyvät mehiläishoitajan käsittelystä huolimatta.

2. Helppo ratkaisu johonkin mehiläishoitoon liittyvään ongelmaan löydetään heti, kun ongelma on ratkaistu vaikeimmalla tavalla.

3. Mehiläispesien kääriminen vuoraushuopaan auttaa erityisesti mehiläishoitajaapysymään lämpimänä.

4.    Sinä päivänä, kun aiot työskennellä mehiläisten kanssa, on sateen todennäköisyys        suurempi kuin muina päivinä.

Hienot sivut mehiläisistä animaation tekijän sivuilla!
 

Parveilua ja parveilunnestoa koskevista laeista mainittakoon:

1.Kaikkien muiden mehiläishoitajien parvet asettuvat alemmas kuin omat.

2.Parveilu alkaa tosissaan vasta silloin, kun hoitajalta on kalusto loppunut.

3.Varmin tapa vähentää havaittujen parveilujen määrää on olla katsomatta tarhalla

Todella hyvää tietoa löydät kaikesta; mehiläisistä, mehiläisten hoidosta ja hunajaherkuista, hunajasta ym. Penan hunajasivuilta (bee-animaation tekijä)

Sielta loytyy kaikki muut mehilaisaiheiset linkit, yhdistykset ym.
 
 
 

kirjoittele minulle  - paljon jäi minulla aiheesta oppimatta...

Haluatko palata kuttupiian plantaasille?

Haluatko palata tämän sivun alkuun?

Haluatko palata Boxiini?